Paprsek světla – jak porazit tmu

IMG_20160101_180858  Kéž se splní Vaše sny, kéž nemáte žádné bolesti, kéž si vytváříte ve Vaší mysli, jenom DOBRÉ- KRÁSNÉ myšlenky, plné radosti a NE zloby či hněvu. Jenom tak porazíme všechno špatné, společně. Přejte si jen krásné, šťastné a radostné přání a sny !

Buďte laskaví, k sobě, ke druhým a nakonec i ke každému, kdo k Vám není zrovna milý. Na co je to dobré ? Neposilujete tím ZLO.

Když přilejete do ohně, zvětší se, proto. JSTE tu, aby jste obstáli!

Bojujte, chraňte svoje děti, chraňte svoje zdraví, ale hlavně si NEPŘEJTE  nic ZLÉHO !  Pro NIKOHO, ani pro sebe, víte, všechno se vrací !  I když to nechápete, je to tak, jednou na to přijdete a probudíte se.  Nezasívejte žádné zlé myšlenky. Nevysílejte pomstu ani nenávist. Zkuste být spravedliví podle Nejvyššího. Ten vidí VŠE.  Že je TO jednoduché ? Neřekla bych.  Energie je všude kolem nás. Není vidět, je ale cítit. Je vnímatelná, tedy pro někoho. Je čitelná pro umělce, ale i když ji nevidíte, dokáže ovlivnit všechno kolem. A to buď k dobrému nebo ke zlému.

Buďte RYTÍŘI svého života a konejte jen správné věci. Posílíte tím dobro. Není to nesmysl. Je to spíš filozofická otázka. Pro někoho a ještě jedna věc. Žádný BOJ není ZBYTEČNÝ. Tak se NEVZDÁVEJTE. Více se vás spojí dohromady. V jednotě je síla.

To Vám přeje ze srdce Louvarová.

Modlitba:   Bože, dej mi sílu, abych vždy poznal, jak se mám zachovat, co mám udělat, abych včas rozpoznal, kde je dobro a vyšší zájem. Prosím, veď mne cestou pravdy, ať nesejdu z cesty, veď mne cestou PRAVDY a LÁSKY pro nejvyšší DOBRO.  Jsem pod Boží ochranou. Konám vše v souladu s Boží vůlí.  Amen. Děkuji.