Jak láska souvisí s nadějí

Milí přátelé,

všechny knihy o zdraví, které jsem stihla prostudovat, hovoří JASNĚ. Věřte, že máte naději. Milujte své blízké, svou rodinu, dokonce i tehdy, jestli oni sami o to nestojí. Láska je jedinou silou vesmíru, která pokoří každou nemoc nebo horu. Láska Vám může dát novou šanci. Kvůli které se správně ROZHODNETE. Láska Vám otevírá oči. Vroucí láska z Vás udělá přísného člověka, ale současně laskavého a odpouštějícího. Nebojte se MILOVAT!

Srdce z kamene ještě nikoho neuzdravilo. Zatvrzelost a tvrdohlavost je opravdu velký problém. Nejenom v životě. Přesto máte naději. Když své srdce sami otevřete. Poznáte, že se všichni bojí odmítnutí, zklamání nebo zrady podobným, ne-li stejným způsobem. Raději druhého odmítnou. Potom sami sobě jsou překážkou v uzdravení. 

Když už Vám ale teče do bot. Uděláte pro své uzdravení všechno. Chce to, dát sám sobě ještě JEDNU ŠANCI. Proč to píšu? Protože v otázce zdraví – je Váš postoj k lásce – a ve Vašem osobním projevu – hodně důležitý. Ne-li klíčový. Když opravdu miluješ, máš ještě šanci.

Když nenávidíš, vesmír Tě také nenávidí. Proto. Milovat, projevovat lásku, znamená věřit, že si ji sám zasloužíš. Proto láska souvisí s nadějí a také s uzdravením. Nelze být uzavřený, sobecký, tvrdohlavý- a být zdravý. Alespoň NE dlouhodobě. Proto. Sami sobě předete Nit Života. Sami sobě kladete překážky. Kéž Vaše duše procitne a ucítí velmi jasně — toto mé poselství.

Každému, komu můžete pomoci, nebuďte lhostejní k problémům druhých, k jejich neštěstí.  Ať jste lampou, ať jste světlem, ať jste pochodní. Zažehněte jejich srdce! Jiskrou opravdové lásky. Pořád máte NADĚJI. Když hovoří srdce, zamknou se ústa. Chápeme vnitřním nahlížením a cítíme se spřízněni. Jsme lidské bytosti. Děláme chyby, ale taky je můžeme napravit. A můžeme s tím začít – hned teď. Co říkáte?images (23)

 Někomu tím můžete hodně pomoci. Ukažte, že jste tu pro druhé.

Gándhí řekl, že největší pomoc lidstvu- je sloužit druhému člověku a být prospěšný. Jeho citáty:

  • Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“  
  • Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.“ 
  • „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“
  • Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“  

autor Mahátma  Gándhí