Čipy – očipování

Zdravím Vás, milí přátelé, 

chci zdůraznit, že tato otázka je velice citlivá a dotýká se nás všech. V dokumentu „Nenechte se očipovat – Vás autor varuje před hrozbou zneužití čipů v lidském těle. Sice se projekt tváří jako vítězné Bingo, ale opak je pravdou. Prý místo klíčů a všech kreditních karet, občanky, cestovního pasu apod. dostanete jedinou věc, kterou neztratíte, ovšem musíte si ji nechat vmontovat do kůže. Ztratíte svobodu, kontrolu nad svým životem. Ztratíte lidskou důstojnost, Vaše data si může kdokoli s čtečkou o Vás přečíst. Dávno byly provedeny průzkumy, jak ovládat lidskou mysl, emoce, pocity. ŘÍKÁM NE! A to i za sto let nebo za deset! NE!

Na to odpovídám! – „My lidé nejsme dobytek!“ Máme svobodu volby! Lepší náramek, který mohu sundat, než vnucený implantát vyšší autoritou, který o mě poví vše! Slyšíte? Jde tu o ztrátu soukromí, svobody a hlavně jde tu o kontrolu nad lidmi. Nic cizího do mé kůže nepronikne, mám totiž živé tělo. A také jde o duši, která se bude regulovat, její city, myšlení, ještě nic nechápete ? Žádná výhoda není tak velká, aby převážila ZLO, které na nás čeká… Ne! Pamatujte, jste víc, než jen tělo, jste duší žijící v lidském těle, které je smrtelné. Duše ale nikdy neumře. Duše je věčná, a s tímto čipem nadobro ztratíte svobodu rozhodování o svém těle.

Vypadá to solidně, že jde o naše bezpečí, ale právě tak dobře se ho můžete vzdát zvůle cizí MOCI a to natrvalo. Nikde neutečete, neschováte se. „Kdo má právo vědět o Vás všechno?“ Komu se to hodí? Tomu, kdo nás potřebuje ovládat! Je to velký bratr v přestrojení…… Je to velice NEHUMÁNNÍ a NELIDSKÉ. Spíš čertovské. To se hodí jen pro zvířata a pro OTROKY. Ale- NE – pro LIDI. Nakonec i ta vodíková bomba byla zneužita.

Čtěte:     Čipové implantáty – znamení šelmy!

Zde je pár podlých argumentů, které byly používány firmou ADS a její dceřinou společností Verichip Corporation, k jakým účelům budou používány čipové implantáty:

  • Zajištění bezpečnosti webových aplikací pro všechny platební transakce týkající se elektronických peněz.

  • Vyhledávání a záchrana osob včetně ztracených dětí nebo dětí držených jako rukojmí.

  • Lékařské sledování vysoce rizikových pacientů.

  • Sledování a dohled nad vojáky, diplomaty nebo jinými významnými členy vlády.

  • Sledování, dohled a ověřování pravosti cenin.

  • Sledování, lokalizace a dohled nad lidmi, kteří se rádi zabývají extrémními sporty (turistika, lyžování, horolezectví, potápění atd.) a kteří by se mohli v následku nehody vážně zranit.

  • Sledování a lokalizace unesených (nebo zavražděných) dětí.

  • Použití ve válce proti „terorismu“ (na letištích a kdekoliv jinde).

Jaký humanismus!

Prosím, všimněte si slov „dohled“, „sledování“, „dozor“, „výzkum“, „lokalizace“ a „ověřování“, které se neustále opakují téměř obsedantním, psychopatickým způsobem.

Lidé přijmou mikročip z tzv. „bezpečnostních“ důvodů: budou považovat výše uvedené prospěšné účinky mikročipových implantátů za opatření proti strašným zločinům, k nimž by mohlo dojít, a které se údajně díky mikročipům už nikdy nestanou (tyto zločiny však nakonec budou za tímto účelem konstruovány anebo dokonce záměrně požadovány: například teroristické útoky, ohavné vraždy nebo skandální únosy!).

Mikročip bude rovněž představovat určitá ulehčení, pohodlí, a to zejména co se týče finančních či bezpečnostních záležitostí: „S mikročipem vám nikdo neukradne peníze z vaší platební karty“, „na letištích nebudou žádní teroristé; budou odhaleni a identifikováni ještě dříve, než tam přijdou“ atd.).

Navíc mikročip bude „skvělý“ a „moderní“. Je prý ztělesněním pokroku, „který beztak nemůžeme zastavit“.

Během veletrhu CeBIT v Hannoveru (Německo) na začátku března 2010 byla návštěvníkům kladena otázka, zda by souhlasili s čipem pod kůži. Přestože 78 % návštěvníků odpovědělo záporně, 16 až 23 % souhlasilo, že by se nechali očipovat, pokud by jim to přineslo nějaký prospěch!

To je způsob, jak lidi přimět k tomu, aby přijali čip: svádět je tzv. „výhodami“ a „prospěchem“. Lákat a svádět je výhodami. Co Vám to připomíná?

znamení ďábla

Finanční argumenty jsou pro vývoj mikročipových implantátů velmi důležité: Nezapomínejme, že už od počátku se o mikročipech uvažovalo ve spojení s celosvětovou vládou a celosvětovou měnou!

A dále si představte ty kolosální zisky, které PositiveID (a jiné společnosti vyrábějící podkožní mikročipy), budou z těchto operací mít. Jde o velmi lukrativní trh. ADS získala patent za „skromnou“ cenu 130 milionů dolarů. Obvykle člověk nevynaloží tak obrovskou sumu peněz, když si není jist, že z toho bude mít zisk.

Ale co se ve společnosti, kde čip bude téměř univerzální, stane s těmi, kteří mikročipový implantát odmítnou? Nebudou moci bez tohoto implantátu ani kupovat ani prodávat a budou muset žít jako odpadlíci živící se tu a tam výměnným obchodem.

Některé teorie a hypotézy tvrdí, že podkožní mikročip nám bude nejdřív pouze nabídnut, a po obrovském krachu, světové ekonomické katastrofě i vnucován; anebo k mikročipovým implantátům dodají ještě nějaké vymoženosti, aby se staly ještě více atraktivními (například možnost sloučit ho s mobilním telefonem).

Vezměte prosím na vědomí: současný systém čipů nutně vyžaduje centralizovanou databázi (jednotný registr) umístěnou na internetu.

Není to opravdu „nešťastná náhoda“, že v současné době se prosazuje přechod na elektronické zdravotní záznamy, které jsou umístěny právě v centralizovaných databázích?

Děti: cílová skupina a předmět zájmu

Děti a mládež byly vždy určitou „privilegovanou“ skupinou pro ničemy, kteří vyrábějí a prodávají podkožní mikročipové implantáty.

Proč jsou pro ně děti tak důležité? Protože jsou ústředním článkem „mikročipové války“.

Milujeme naše děti, a proto samozřejmě chceme, aby byly v bezpečí. Toto je velmi výhodná záminka pro společnosti, které se zabývají obchodováním s podkožními mikročipy pro lidi. „Žijeme v nebezpečném světě plném teroristů, únosců dětí, sexuálních násilníků a dalších zrůd,“ šeptají nám do uší. Přesvědčují vás, že chcete-li bezpečným způsobem chránit své děti, měli byste je nechat elektronicky sledovat nebo jim dokonce nechat aplikovat mikročip. Chtějí, abyste naivně věřili mýtu a Lákadlu „naprosté bezpečnosti“, a snaží se vás přesvědčit, že díky tomuto čipu bude problém bezpečnosti „vyřešen“.

Potom, co jste se zde dozvěděli, nechali byste sebe nebo své dítě očipovat?

Implantáty nebo-li čipy nebezpečné jsou a budou!

Když budete nechávat vaše děti od útlého věku nosit RFID tagy či dokonce podkožní mikročipy, za jednu nebo dvě generace bude každý z nás považovat nošení podkožního implantátu za „normální“. To je jeden z hlavních cílů, jehož chtějí dosáhnout obchodníci s podkožními mikročipy (příslušníci Nového světového řádu).

Proto prosím, buďte velmi bdělí a nenechte se chytit do tak viditelné pasti! Nepřipusťte, aby kdokoli čipoval své děti. Vychovávejte je a učte je být vnímavými na svobody a hodnoty pravé demokracie. Nenechte se oklamat lstivými argumenty průmyslníků a úřadů, kteří vás kvůli tzv. „bezpečnosti“, „humanismu“, „zdravotnické ochraně“ nebo „pohodlí“ (finanční ulehčení, móda) přijdou svádět, abyste nechali své děti nebo vnoučata čipovat!

Výrobci čipových implantátů pro lidi se snaží za sebou zahladit stopy.

V současné době se verichip už neimplantuje na hřbet ruky, ale na zadní stranu ramena (triceps).

To všechno se samozřejmě děje k diskreditování křesťanů, kteří hovoří, že tyto čipy jsou znamením šelmy (které se dává na ruku nebo na čelo).

Musíme však vědět, že ADS se pomalu ale jistě vrací ke svým počátečním rozhodnutím. Například projekt směřovaný na použití verichipu k uvolnění spouště inteligentních střelných zbraních (smartguns) předpokládá, že vlastníci zbraní nebo policisté by museli být očipováni na hřbetu ruky (všimněme si, že belgický výrobce zbraní „FN Herstal“ se účastní projektu „smart zbraní“).

Takže můžete vidět, jak mazaná je tato zlomyslná společnost a jak snadno vás může nalákat a oklamat! Prosím vás tedy, buďte bdělí, a ať se stane cokoli, nenechte se „OČIPOVAT“!

Verichip, který měl být aktivním čipem (přijímat a vysílat data kdykoli i bez vašeho vědomí), je ve své současné konfiguraci pasivním čipem (který je aktivován, pouze když po něm přejede scannerem).

Buďte si však vědomi, že plán učinit z verichipu aktivní RFID čip je stále velmi aktuální a že Verichip, PositiveID a VeriTeQ na tom horlivě pracují. Ve skutečnosti už mají prototypy aktivních RFID čipů, a jediná věc, která jim brání uvést je na trh jako implantáty, je velikost těchto aktivních RFID čipů. Miniaturizace související s nanotechnologií určitě překoná velikostní bariéru, protože první implantabilní RFID nanočipy – nazývané také nanotranspondéry – jsou hotové (a jsou  pouze  0,7  cm  dlouhé) viz:

http://www.trovan.com/news/files/5c811f33f28f347dda5e6c8d7b2d3b0d-12.html)!

! web adresa již smazána!

Společnosti ADS nic nebrání v tom, aby pustila na trh první verzi svého podkožního mikročipu pro lidi, a až bude dostatečně rozšířen a přijat, uvést druhý model, který bude mít všechny charakteristiky zmíněné na počátku této studie.

Kromě toho nebezpečí pro vaše zdraví, riziko potlačení vašeho soukromí a obrovské nebezpečí kontroly, tedy ovládání mysli stále trvá!

RFID čipy a čipové implantáty  jsou uznány za znamení šelmy!

odkazy:

http://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/

http://skristem.cz/cipy-v-lidskem-tele-odmitnete-je/

https://sites.google.com/site/milann77/cipy

https://www.wired.com/2013/02/skin-printed-electrodes

http://www.somarkinnovations.com/

https://www.novinky.cz/veda-skoly/365531-zadne-klice-ani-karty-zamestnancum-implantovali-pod-kuzi-cipy.html

DÁM VÁM JEDNU RADU, KDYŽ NEVÍTE, KDE JE PRAVDA, PTEJTE SE. DÁVEJTE OTÁZKY! HLEDEJTE ODPOVĚDI. ZEPTEJTE SE UPŘÍMNĚ, PRO KOHO JE TO DOBRÉ A KOMU SE TO NEJVÍCE HODÍ. PTEJTE SE. JINAK VÁM – ZŮSTANOU OČI PRO PLÁČ. PASIVITA NIC NEZACHRÁNÍ.  JDE TU O  PŘÍLIŠ MNOHO ZÁSADNÍHO A CENNÉHO, NEŽ ABY JSTE ZŮSTALI LHOSTEJNÍ.

CENNÉ PASÁŽE Z BIBLE SI PROSTUDUJTE SAMI. Je toho celý internet. V Bibli stojí:

Zjevení janovo 13,16-18:

Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy (pozn. Antikrist), neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“

Skutečně se může jednat o bezhotovostní platby a RFID čipy, nebo taky ne. Pravda může být úplně jinde! Satan může RFID čipy maskovat za skutečnou pravdu. Pravdu hledejte v Bibli a u Boha, ptejte se Boha!

http://skristem.cz/cipy-v-lidskem-tele-odmitnete-je/

Zj 13,4-5; 16-18:

„A lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc … A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání … A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest (666).

Zj 16,2:

 První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé a zhoubné vředy padly na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu. 

Když víte, že mikročip má lithiovou baterii, která, když je čip porušen, působí bolestivé hnisavé rány, okamžitě si vzpomenete na tento biblický citát. Když víte, že tento RFID čipový implantát je rakovinotvorný a způsobuje zhoubné nádory, verš vám ještě více otevře oči. Vždyť co může být podobnějšího „ zlým a zhoubným vředům“ více, než zhoubný nádor?

Zjevení 14,9,12:

Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“